logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Dejme šanci pracovat

Dejme šanci pracovat
Dejme šanci pracovat

Dejme šanci pracovat
Občerstvení SPALTO

Občerstvení SPALTO
Občerstvení SPALTO

Občerstvení SPALTO
Vědecké příměstské tábory

Vědecké příměstské tábory
Celoroční péče o děti v Chrudimi

Celoroční péče o děti v Chrudimi
Celoroční péče o děti v Chrudimi

Celoroční péče o děti v Chrudimi
Program prevence hospitalizace

Program prevence hospitalizace
Komunitní centrum Dvorek

Komunitní centrum Dvorek
Komunitní centrum Dvorek

Komunitní centrum Dvorek
Komunitní centrum Dvorek

Komunitní centrum Dvorek
Rozšíření podnikatelských aktivit sociální firmy Kruh zdraví

Rozšíření podnikatelských aktivit sociální firmy Kruh zdraví
Rozšíření podnikatelských aktivit sociální firmy Kruh zdraví

Rozšíření podnikatelských aktivit sociální firmy Kruh zdraví
Futsalový příměstský tábor – FUTSAL CAMP

Futsalový příměstský tábor – FUTSAL CAMP
Komunitní centrum V Rajské zahradě

Komunitní centrum V Rajské zahradě
Komunitní centrum V Rajské zahradě

Komunitní centrum V Rajské zahradě
OPZ - Amalthea.png

OPZ - Amalthea.png

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.