logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní ve Slatiňanech

Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní ve Slatiňanech
Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní ve Slatiňanech

Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní ve Slatiňanech
Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
Posílení IZS ve Slatiňanech

Posílení IZS ve Slatiňanech
Posílení IZS ve Slatiňanech

Posílení IZS ve Slatiňanech
Občerstvení SPALTO

Občerstvení SPALTO
Občerstvení SPALTO

Občerstvení SPALTO
Moderní jazyková laboratoř GJR

Moderní jazyková laboratoř GJR
Vybavení JSDH Chrudim, technikou pro zmírnění dopadů živelných pohrom

Vybavení JSDH Chrudim, technikou pro zmírnění dopadů živelných pohrom
Vybavení JSDH Chrudim, technikou pro zmírnění dopadů živelných pohrom

Vybavení JSDH Chrudim, technikou pro zmírnění dopadů živelných pohrom
Učebna jazyků, řemesel, IT a přírodních věd

Učebna jazyků, řemesel, IT a přírodních věd
Učebna jazyků, řemesel, IT a přírodních věd

Učebna jazyků, řemesel, IT a přírodních věd
Zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro závažně duševně nemocné na území MAS Chrudimsko

Zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro závažně duševně nemocné na území MAS Chrudimsko
Zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro závažně duševně nemocné na území MAS Chrudimsko

Zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro závažně duševně nemocné na území MAS Chrudimsko
Rekonstrukce a vybavení jazykových učeben pro zkvalitnění výuky cizích jazyků

Rekonstrukce a vybavení jazykových učeben pro zkvalitnění výuky cizích jazyků
Rekonstrukce a vybavení jazykových učeben pro zkvalitnění výuky cizích jazyků

Rekonstrukce a vybavení jazykových učeben pro zkvalitnění výuky cizích jazyků
SSZS Chrudim.png

SSZS Chrudim.png
Autem do terénu - Chrudimsko

Autem do terénu - Chrudimsko
Digitalizujeme

Digitalizujeme
Farní Charita Chrudim.jpg

Farní Charita Chrudim.jpg
Inovace ICT technologií v ZŠ Chrudim, Dr. Peška

Inovace ICT technologií v ZŠ Chrudim, Dr. Peška

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.