logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Otevřená krajina

Sponzoři

Dotační titul: Program rozvoje venkova 2014 - 2020
Opatření: 19.3.1. Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupin

Harmonogram projektu:
Přípravná činnost projektu: 1. – 31. 7. 2019
Zpracování projektové žádosti a výběrové řízení 1. 8. – 30. 9. 2019
Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 3. 2020
Ukončení, vyhodnocení a vyúčtování projektu: nejpozději do 31. 8. 2020.

Koordinační MAS
MAS Železnohorský region, z.s. (KMAS)

Spolupracující MAS:
MAS Chrudimsko, z.s (SMAS1)

Celkové výdaje projektu MAS Chrudimsko: 462 300,00 Kč
Dotace MAS Chrudimsko: 416 070,00 Kč

Výstupy projektu MAS Chrudimsko:
1) Infopointy MAS Chrudimsko - fotodokumentace infopointů
- Topol 
- Slatiňany 
- Svídnice
- Žumberk 

2) Otevřená krajina - 25. 6. 2020 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.