logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (22)
NE (13)
Co je MAS? (20)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Během let 2014 a 2015 se zaměřujeme především na formování rozvojové strategie s důrazem na prosazování principů udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. V dalších letech bude hlavním posláním sdružení působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programů LEADER. Po zapojení se do těchto programů bude moci MAS podporovat projekty různých subjektů, které budou v souladu s rozvojovou strategií území. Na území MAS Chrudimsko můžete navštívit řadu turisticky atraktivních cílů a tradičních akcí.

Kalendář akcí

Obchod a služby

 

LETS je zkratka pro Local Exchange Trading Systems a je to vlastně výměna různých služeb a zboží v nějaké místní skupině lidí. Trochu to připomíná směnu v prvotně pospolné společnosti, jak jsme se to učili ve škole. Když si však v osmdesátých letech lidé ve vyspělých západních zemích uvědomili, že něco podobného je možné, znamenalo to pro ně ohromný objev. V devadesátých letech začaly LETS v Kanadě, v Anglii, v USA a v Austrálii růst jako houby po dešti. Mají totiž mnoho půvabů a výhod, které oficiální peněžní systém postrádá.......

 

Pozitivní přístup, který zamýšlí redukovat tření vytvořené složitými interakcemi mezi cestovním ruchem, návštěvníky, přírodním prostředím a místním obyvatelstvem.Vyznačuje se hlubší vazbou na místní obyvatelstvo, respektem k přírodnímu prostředí, malým měřítkem a vysokou specifičností nabízeného produktu. Udržitelný cestovní ruch naplňuje potřeby současných turistů a hostitelských oblastí a zároveň neohrožuje příležitosti do budoucna. V užším pojetí, které se týká především chráněných území, udržitelný cestovní ruch přispívá k udržitelnému rozvoji území ochranou přírodního prostředí (například vzdělávací funkcí, získáváním finančních prostředků na ochranu apod.)......

 

Ekoturismus je specifická a environmentálně zodpovědná forma cestovního ruchu, která se odehrává ve zranitelných, byť zachovalých ekosystémech, a vyznačuje se nízkými negativními dopady na krajinu. Jeho primárním zájmem je ochrana těchto ekosystémů například tím, že lze z něho získat prostředky na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí. Ekoturismus lze také chápat jako poskytování speciálních turistických produktů, jenž jsou podmíněny zdrojovou základnou, nikoliv poptávkou, a nesmí narušovat integritu ekosystémů.........