logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (27)
NE (18)
Co je MAS? (30)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí

MAS Vyhlašuje výzvy v rámci Integrovaného operačního programu

MAS Chrudimsko vyhlašuje v prosinci 2017 první výzvy v rámci Integrovaného operačního programu:

 

  • 1 výzva MAS Chrudimsko- Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin

 

  • 2. výzva MAS Chrudimsko- Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)

 

  • 3. výzva MAS Chrudimsko- Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) - vyhlášení 29.12.2017

 

  • 4. výzva MAS Chrudimsko- Rozvoj a podpora udržitelné mobility

 

  • 5. výzva MAS Chrudimsko- Zmírnění dopadů živelných pohrom - vyhlášení 29.12.2017

 

V případě zájmu o některou z aktivit, neváhejte kontaktovat kancelář MAS. Doporučuje Váš projektový záměr předem konzultovat.