logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

MAS Chrudimsko získala důležitý certifikát

MAS Chrudimsko získala důležitý certifikát

MAS Chrudimsko, z.s. obdržela od Státního zemědělského intervenčního fondu osvědčení o splnění standardů MAS.

Osvědčení je nezbytné pro další působení místní akční skupiny jako prostředníka i realizátora projektů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Osvědčení o splnění standardů MAS

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí