logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Projekty na území MAS Chrudimsko

Interaktivní mapová aplikace, která nabízí přehled zrealizovaných projektů přes MAS Chrudimsko, členských obcí a regionálních produktů.

Pro zobrazení aplikace na celé obrazovce klikněte zde.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.