logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Obnova dopravního hřiště v Chrudimi

Obnova dopravního hřiště v Chrudimi
Obnova dopravního hřiště v Chrudimi

Obnova dopravního hřiště v Chrudimi
Revitalizace bývalého evangelického hřbitova v Kunčí

Revitalizace bývalého evangelického hřbitova v Kunčí
Revitalizace bývalého evangelického hřbitova v Kunčí

Revitalizace bývalého evangelického hřbitova v Kunčí
Rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice, Markovice

Rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice, Markovice
Rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice, Markovice

Rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice, Markovice
Vybavení keramické dílny, pořízení nové keramické pece s příslušenstvím pro keramické kroužky

Vybavení keramické dílny, pořízení nové keramické pece s příslušenstvím pro keramické kroužky
Vybavení keramické dílny, pořízení nové keramické pece s příslušenstvím pro keramické kroužky

Vybavení keramické dílny, pořízení nové keramické pece s příslušenstvím pro keramické kroužky
Nákup vybavení rehabilitační linky

Nákup vybavení rehabilitační linky
Úprava prostor bývalého OÚ na klubovnu

Úprava prostor bývalého OÚ na klubovnu
Úprava prostor bývalého OÚ na klubovnu

Úprava prostor bývalého OÚ na klubovnu
Doplnění návštěvnické infrastruktury

Doplnění návštěvnické infrastruktury
Oprava hracího prvku na dětském hřišti v ulici Čáslavská, Chrudim

Oprava hracího prvku na dětském hřišti v ulici Čáslavská, Chrudim
Obnova dětského hřiště, Slatiňany

Obnova dětského hřiště, Slatiňany

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.