logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Letní škola na téma geologie a moderní technologie

Letní škola na téma geologie a moderní technologie

Třetí srpnový týden bude Chrudim a Geopark Železné hory hostit netradiční letní školu, která se uskuteční v rámci přehraniční česko-polské spolupráce na projektu pod názvem GECON, jehož realizátorem je MAS Chrudimsko, z.s.

Zájemci z řad partnerů projektu a odborné veřejnosti budou mít možnost se seznámit s moderními trendy při prezentaci a popularizaci geověd. Vedle rozšířených aplikací, animací a videí budou prezentovány i moderní přístroje a postupy pro získávání obrazových materiálů. Prezentované postupy pak budou demonstrovány na lokalitách přímo v Národním geoparku Železné hory. Letní škola je skvělou příležitostí pro setkání osob se zájmem o propagaci geoturismu a geologie obecně. 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.