logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Informační leták MAS

Informační leták MAS

 

MAS vydává informační leták, ve kterém je uveden stručný popis jednotlivých opatřeních, v rámci kterých budou postupně vyhlašovány výzvy. Pokud máte projektový záměr, můžete kontaktovat kancelář MAS s jeho konzultací.

Leták MAS 1. strana

Leták MAS 2. strana

Přiložené soubory:
Leták MAS.pdf

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.