logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek v Mostě

Nechvalně proslulé sídliště Chanov na okraji Mostu v posledních letech zlepšuje svou reputaci. Teď jsou tam nově omítnuté paneláky, pendlující úklidové čety a relativní klid. Nezaměstnanost zůstává extrémně vysoká, ale díky průkopnickému rozhodnutí mosteckého magistrátu občas někdo práci získá. Most totiž vypisuje veřejné zakázky s podmínkou, že vítěz musí mít mezi pracovníky deset procent dlouhodobě nezaměstnaných.

 

Uprostřed sídliště Chanov je zelený stánek, ve kterém několik chlapíků prodává základní potraviny.


„Proti dřívějšku se to tady změnilo o 99 procent," potvrzuje proměnu sídliště jeden z mužů, který má na tričku napsáno „asistent prevence kriminality".

Okolní panelové domy nechalo město opravit v letech 2011 a 2012. A dodnes vypadají stejně, nic se zatím nezničilo.

„Zatím se nám daří zajistit udržitelnost, neničí se nám majetek," konstatuje šéf odboru zakázek František Jirásek.

Rekonstrukci provedla firma, která vyhrála veřejnou zakázku, a tudíž musela dát práci deseti procentům nezaměstnaných.

„Myslím si, že záleží pouze na vůli vedení města začít, nastartovat projekt a dotáhnout ho do nějakého finále," nabízí František Jirásek vysvětlení, proč má Most úspěchy s tímto způsobem vyhlašování tendrů.

Naučit lidi pracovat ale není jednoduché. Vítězné firmy musely zájemce trpělivě vybírat, protože ti často selhávali.

„Je to o velké trpělivosti všech, od mistrů po vedoucí středisek a ředitele, abychom se naučili vnímat jejich pracovní režim," popisuje zástupce jednoho z vítězů Pavel Bubák.

Zakázky za miliardu

Problémy se musí vítězné firmy naučit řešit, mají za to mnohamilionové zakázky, zdůrazňuje náměstkyně primátora za sdružení Mostečané Mostu Hana Jeníčková.

„To není o obtížnosti přesvědčovat firmy. My jsme to prostě takhle postavili, a jestli má firma zájem jít do veřejné zakázky, tak musí splnit tuhle podmínku, ať si o ní myslí, co myslí."

Tímto způsobem už vypsal Most zakázky za jednu miliardu korun. Zatím ale zůstává téměř osamoceným průkopníkem.
 
 
(zdroj: Agentura pro sociální začleňování - www.socialni-zaclenovani.cz)

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.