logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Biodynamické zemědělství


Biologicko-dynamické zemědělství je jednou z nejstarších dosud rozvíjených metod ekologického zemědělství. Často se s ním i s jeho produkty setkáváme i u nás (zejména s označením Demeter). Biodynamici, jak je u nás nazýváme, bývají velmi aktivní a angažovaní lidé, kteří se zapojují do práce v hnutí ekologického zemědělství (například IFOAM), jejich farmy v zahraničí bývají na velmi dobré úrovni a často se na nich učí praktikanti i z České Republiky. Úspěchy nyní zaznamenává i biodynamické šlechtění rostlin a produkce bioosiv........

Tento typ zemědělství má napojení i na waldorfské školství, antroposofickou medicínu (například firmy Weleda a Wala), péči o mentálně postižené (hnutí Camphillů – i v ČR) a podobně. Je to celé životaschopné hnutí, se kterým zájemci o ekologické zemědělství jsou dříve nebo později konfrontováni, setkají se např. s výsevními kalendáři podle Marie Thunové. Často dochází k nedorozuměním, že některé biodynamické zvláštnosti jsou požadovány v ekologickém zemědělství obecně. Biodynamické zemědělství je v současnosti úspěšné, vychází z idealistického chápání světa. Pokud chcete této metodě založené na antroposofické filosofii, porozumět, navštivte tuto stránku olomouckého Bioinstitutu, kde naleznete bližší informace i odpovědi na často kladené otázky.

(zdroj: Bioinstitut, o.p.s.)

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.