logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Avízo výzev v rámci programového rámce IROP

V průběhu října bude vyhlášeno pět výzev v rámci všech opatření IROP v SCLLD.

Názvy výzev:

- Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin

- Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)

- Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)

- Rozvoj a podpora udržitelné mobility

- Zmírnění dopadů živelných pohrom

 

Aktuální informace budou zveřejněny na webu.

V případě dotazů se obracejte na kancelář MAS.

Přiložené soubory:
Harmonogram výzev IROP 2018.pdf

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.