logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (26)
NE (17)
Co je MAS? (26)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí

Avízo výzev v rámci programového rámce IROP

V průběhu října bude vyhlášeno pět výzev v rámci všech opatření IROP v SCLLD.

Názvy výzev:

- Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin

- Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)

- Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)

- Rozvoj a podpora udržitelné mobility

- Zmírnění dopadů živelných pohrom

 

Aktuální informace budou zveřejněny na webu.

V případě dotazů se obracejte na kancelář MAS.

Přiložené soubory:
Harmonogram výzev IROP 2018.pdf