logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

MAS pořádá v týdnu od 12.-16.11. pořádá semináře pro potenciální žadatele. U každé výzvy je zveřejněna pozvánka.

Dne 1.11.2018 MAS vyhlašuje pět výzev v rámci programového rámce IROP. Více informací zde: http://www.maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy#

V průběhu října bude vyhlášeno pět výzev v rámci všech opatření IROP v SCLLD.

Dne 26.7.2018 došlo k modifikaci následujících vyhlášených výzev OPZ:

MAS Chrudimsko: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin I.

MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti komunitních center I.

Změna spočívá pouze v posunutí termínu ukončení příjmu žádostí z 2.8.2018 na 29.8.2018.

Letní škola na téma geologie a moderní technologie

Třetí srpnový týden bude Chrudim a Geopark Železné hory hostit netradiční letní školu, která se uskuteční v rámci přehraniční česko-polské spolupráce na projektu pod názvem GECON, jehož realizátorem je MAS Chrudimsko, z.s.

Ve výzvách bude podpořen vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit  v oblasti sociálního podnikání, a vznik a činnost komunitních center.

Více informací zde: http://www.maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy#

 

 

MAS Chrudimsko vyhlašuje v prosinci 2017 následujících pět výzev v rámci Integrovaného operačního programu:

 

  • 1 výzva MAS Chrudimsko - Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin
  • 2. výva MAS Chrudimsko - Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)
  • 3. výzva MAS Chrudimsko - Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)
  • 4. výzva MAS Chrudimsko - Rozvoj a podpora udržitelné mobility
  • 5. výzva MAS Chrudimsko - Zmírnění dopadů živelných pohrom

 

Více informací naleznete zde: http://maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy

1 2 3 4 5  ... 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.