logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (23)
NE (17)
Co je MAS? (22)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Během let 2014 a 2015 se zaměřujeme především na formování rozvojové strategie s důrazem na prosazování principů udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. V dalších letech bude hlavním posláním sdružení působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programů LEADER. Po zapojení se do těchto programů bude moci MAS podporovat projekty různých subjektů, které budou v souladu s rozvojovou strategií území. Na území MAS Chrudimsko můžete navštívit řadu turisticky atraktivních cílů a tradičních akcí.

Kalendář akcí

4. výzva v rámci OPZ: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin I.

MAS vyhlašuje výzvu v rámci OPZ na podporu vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

 

Podporovány budou:

- integrační sociální podniky,

- environmentální sociální podniky.

 

Příjem žádostí bude probíhat v období od 26.3.2018 4:00 hod. do 2.8.2018 12:00 hod.

Finanční alokace výzvy je 6 470 000 Kč.

Konkrétní informace a podmínky jsou obsaženy ve výzvě a přílohách výzvy.

Doporučujeme Váš záměr předem konzultovat s pracovníky kanceláře MAS.

 

Seminář pro potenciální žadatele se bude konat v pátek 8.6.2018 v 9.00 hod. v kanceláři MAS na adrese Resselovo náměstí 77, Chrudim. V případě zájmu, potvrďte svoji účast na renata.havlova@maschrudimsko.cz.